Κατοχύρωση πατέντας από την Apple, για 3D εκτυπωμένη συσκευή ελέγχου των προϊόντων της

Η Apple, μια εταιρία κολοσσός στον χώρο των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των κινητών τηλεφώνων, σχετικά πρόσφατα κατέθεσε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για την κατασκευή μιας συσκευής ακτίνων Χ, κατάλληλη να χρησιμοποιηθεί για την αναγνώριση βλαβών μέσω της διαδικασίας της σάρωσης, σε διάφορες συσκευές της, όπως είναι για παράδειγμα τα I-phones και τα I-pads. Η συσκευή ελέγχου με [...]