Αντίγραφα αρχαιοελληνικών ευρημάτων έτοιμα για 3D εκτύπωση

Η ηλ. υπηρεσία Threeding προχώρησε στην τρισδιάστατη ψηφιακή σάρωση (3D scanning) ενός μεγάλου αριθμού από Αρχαιοελληνικά ευρήματα και δημιούργησε μια αντίστοιχη συλλογή από ηλεκτρονικά αρχεία έτοιμα για 3d εκτύπωση. Όλη η συλλογή των αρχείων είναι φυσικά, διαθέσιμη στο Διαδίκτυο. Τα τελευταία χρόνια, ο συνδυασμός των τεχνολογιών 3D scanning & 3D printing έχει αποδειχτεί ένα ανεκτίμητο εργαλείο για [...]