Η 3D εκτύπωση εξελίσσεται και αναβαθμίζεται σε 4D

Με την έλευση της τεχνολογίας της 3D εκτύπωσης, ο γενικότερος κατασκευαστικός τομέας επαναπροσδιορίστηκε, με την τρίτη διάσταση να αλλάζει τελείως τα δεδομένα, δίνοντας λύσεις σε πάμπολλα προβλήματα, τεχνικής αλλά και αισθητικής φύσεως. Ο περιορισμός του σχήματος στη δημιουργία κάθε λογής αντικειμένων αποτελεί πλέον παρελθόν, καθώς ένας 3D εκτυπωτής έχει τη δυνατότητα να προσφέρει αντικείμενα κάθε [...]