Κατασκευάστε 3D εκτυπωτή με κόστος κάτω από 100€

Οι περισσότεροι έχουν την εντύπωση ότι για να κάνουν “δικό” τους έναν 3D εκτυπωτή, πρέπει να καταβάλλουν μια μικρή περιουσία σε χρήματα. Έτσι νομίζουν, αλλά ακόμα και για την παρούσα περίοδο που η τεχνολογία της 3D εκτύπωσης βρίσκεται σε αρκετούς τομείς στα σπάργανα, υπάρχουν τρόποι να ξεπεραστεί το υψηλό για πολλούς κόστος αγοράς ενός 3D εκτυπωτή. [...]