Ιατρική

/Ιατρική
Ιατρική2018-07-31T13:52:50+00:00

Η Ιατρική είναι ο επιστημονικός χώρος που απαιτεί συνεχώς την καινοτομία, την εφεύρεση και την παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων σε διαφόρων ειδών θεραπείες, μοσχεύματα, εξετάσεις, προσθετικά μέλη, υλικά κλπ.. Για παράδειγμα, μέσω 3d printing και συγκεκριμένα, την τεχνολογία της πυροσυσσωμάτωσης (Laser Sintering) κατασκευάζονται αντικείμενα ιδιαίτερα περίπλοκης γεωμετρίας, όπως δόντια και μοσχεύματα οστών. Η πρώτη ύλη που χρησιμοποιείται είναι πούδρα από όλα τα κράματα που χρησιμοποιούνται σήμερα στη βιομηχανία, χρυσός, ατσάλι, χρωμιοκοβάλτιο, κράματα τιτανίου κτλ. Η συμβολή της B3D υφίσταται και στην Ιατρική, έχοντας ήδη κάνει τις πρώτες της συνεργασίες με διάφορα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, Κέντρα Υγείας αλλά και μεμονωμένους γιατρούς, οδοντιάτρους και οδοντοτεχνίτες, για να ενημερώσει, εκπαιδεύσει και τέλος παρουσιάσει νέες εφαρμογές της τεχνολογίας του 3d printing και 3d scanning που αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη αξία στον ιατρικό κλάδο.