Κατοχύρωση πατέντας από την Apple, για 3D εκτυπωμένη συσκευή ελέγχου των προϊόντων της

//Κατοχύρωση πατέντας από την Apple, για 3D εκτυπωμένη συσκευή ελέγχου των προϊόντων της

Κατοχύρωση πατέντας από την Apple, για 3D εκτυπωμένη συσκευή ελέγχου των προϊόντων της

Η Apple, μια εταιρία κολοσσός στον χώρο των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των κινητών τηλεφώνων, σχετικά πρόσφατα κατέθεσε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για την κατασκευή μιας συσκευής ακτίνων Χ, κατάλληλη να χρησιμοποιηθεί για την αναγνώριση βλαβών μέσω της διαδικασίας της σάρωσης, σε διάφορες συσκευές της, όπως είναι για παράδειγμα τα Iphones και τα Ipads. Η συσκευή ελέγχου με βάση τις προδιαγραφές της πατέντας, θα μπορούσε κάλλιστα να κατασκευαστεί από 3D εκτυπωτή. Οι πληροφορίες που έχει δώσει η εταιρία για τη συγκεκριμένη κατοχύρωση είναι προς το παρόν ελάχιστες, καθώς ακολουθείται μια γενικότερη φιλοσοφία μυστικότητας των μεγάλων εταιριών πίσω από την κατοχύρωση μιας πατέντας, ώστε αν και εφόσον προχωρήσουν στην υλοποίησή της, να έχουν το τεχνολογικό προβάδισμα στο γενικό σύνολο του ανταγωνισμού.

apple-could-3d-print-x-ray-device-inspecting-iphones-ipads-1  Κατοχύρωση πατέντας από την Apple, για 3D εκτυπωμένη συσκευή ελέγχου των προϊόντων της apple could 3d print x ray device inspecting iphones ipads 1

Παρόλα αυτά, ήδη έχουν δημοσιευτεί κάποια αρχικά σχέδια και φωτογραφίες τα οποία περιγράφουν τη συγκεκριμένη ιδέα και την κατοχυρωμένη πατέντα. Ο κύριος στόχος όπως αναφέρθηκε και πριν, είναι η δημιουργία μιας συσκευής ελέγχου με τη μέθοδο της εκπομπής ακτίνων Χ, ώστε το τεχνικό προσωπικό της ίδιας της εταιρίας καθώς και τα εξουσιοδοτημένα κέντρα ελέγχου και επισκευής,  να είναι σε θέση να αναγνωρίσουν μια βλάβη απλά σαρώνοντας το ελαττωματικό προϊόν και καταγράφοντας με λεπτομέρεια όλα τα εσωτερικά του μέρη. Με τη διαδικασία αυτή, παύει ενδεχομένως να κρίνεται απαραίτητη η αποσυναρμολόγηση της συσκευής, όσον αφορά στην πρώτη φάση της διαδικασίας του τεχνικού ελέγχου.

apple-could-3d-print-x-ray-device-inspecting-iphones-ipads-2  Κατοχύρωση πατέντας από την Apple, για 3D εκτυπωμένη συσκευή ελέγχου των προϊόντων της apple could 3d print x ray device inspecting iphones ipads 2

Το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, αρχικά κατατέθηκε μέσα στο τρίτο τρίμηνο του 2015 και  περιγράφει ένα 3D εκτυπωμένο εξάρτημα – βάση στήριξης, σχεδιασμένο να κρατάει σε συγκεκριμένη και σταθερή θέση μία ή περισσότερες συσκευές (iPhone, iPad, κλπ), προκειμένου να εκτελέσει μια λεπτομερή τομογραφία του εσωτερικού των προς επισκευή συσκευών. Στη συνέχεια, μια πηγή ακτινοβολίας θα εκπέμπει ακτίνες Χ και το αποτέλεσμα της σάρωσης θα διαβαστεί από τον ειδικό μηχανισμό ανίχνευσης βλαβών, ώστε να εξακριβωθεί αν το τεχνικό πρόβλημα μπορεί να διορθωθεί ή αν η συσκευή είναι τεχνολογικά κατεστραμμένη και οποιαδήποτε προσπάθεια επισκευής της είναι ανούσια.

apple-could-3d-print-x-ray-device-inspecting-iphones-ipads-3  Κατοχύρωση πατέντας από την Apple, για 3D εκτυπωμένη συσκευή ελέγχου των προϊόντων της apple could 3d print x ray device inspecting iphones ipads 3

Με την εφαρμογή της παραπάνω διαδικασίας, μπορούμε να υποθέσουμε πως το σκεπτικό και η προοπτική της εταιρίας είναι να εξοικονομηθούν χρηματικοί πόροι, στον τομέα των επισκευών, καθώς από την πρώτη στιγμή θα είναι ξεκάθαρο ποιες μπορούν να επιδιορθωθούν και ποιες όχι. Το αν θα προχωρήσει η εταιρία στην υλοποίηση του εγχειρήματος θα το δείξει η τεχνολογική ιστορία, αλλά ακόμα και αν δεν το εφαρμόσει η ίδια, θα έχει σίγουρα να κερδίσει πολλά χρήματα, στην περίπτωση που κάποιος ανταγωνιστής θελήσει να αγοράσει τα δικαιώματα της πατέντας.

Τεχνολόγος - Ερευνητής, Αρθρογράφος