Η Mitsubishi Electric αναπτύσει νέα μέθοδο 3D εκτύπωσης μετάλλου υψηλής ακρίβειας

/, Έρευνα & Ανάπτυξη/Η Mitsubishi Electric αναπτύσει νέα μέθοδο 3D εκτύπωσης μετάλλου υψηλής ακρίβειας

Η Mitsubishi Electric αναπτύσει νέα μέθοδο 3D εκτύπωσης μετάλλου υψηλής ακρίβειας

Μια επαναστατική τεχνολογία ανακοίνωσε πως κατάφερε και ανέπτυξε η Mitsubishi Electric Corporation. Στοχεύει στη 3D εκτύπωση μετάλλου, υλοποιώντας την όμως με έναν τρόπο που συνδυάζει τρεις σημαντικές τεχνολογικές παραμέτρους. Τη CNC, την CAM και τη δέσμη λέιζερ. Ας δούμε όμως λίγο πιο αναλυτικά τις βασικές πτυχές της κάθε μίας από αυτές. H CNC (Computer Numerical Control) στοχεύει στον αυτοματοποιημένο έλεγχο συγκεκριμένων μηχανημάτων, μέσω της χρήσης ειδικού λογισμικού το οποίο βρίσκεται εγκατεστημένο σε ένα μικροϋπολογιστή, δίνοντας έτσι τις κατάλληλες εντολές για να διεκπεραιωθεί με επιτυχία το εκάστοτε έργο. Η CAM (Computer Aided Manufacturing) αφορά στην υποβοηθούμενη κατασκευή μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, δίνοντας βάση στην τελειοποίηση καθώς πετυχαίνει την απόλυτη ακρίβεια των κινήσεων, ελαχιστοποιώντας τα περιθώρια λάθους. Τέλος, η δέσμη λέιζερ είναι το γνωστό μέσο κατασκευής αντικειμένων στην τρισδιάστατη εκτύπωση μετάλλων.

Η Mitsubishi Electric αναπτύσει νέα μέθοδο 3D εκτύπωσης μετάλλου υψηλής ακρίβειας mitsubishi

Με μία βασική διαφορά όμως. H εστιασμένη θερμική ενέργεια που εκλύεται από τη δέσμη λέιζερ, χρησιμοποιείται για την τήξη του υλικού κατά τη διάρκεια της εναπόθεσής του. Δηλαδή, στην περίπτωση αυτή η διαδικασία της 3D εκτύπωσης μετάλλου δεν διαφοροποιείται ιδιαίτερα σε σχέση με την αντίστοιχη της κατασκευής ενός 3D εκτυπωμένου αντικείμενου που έχει ως πρώτη ύλη το πλαστικό. Όλα τα παραπάνω συνθέτουν στο σύνολό τους τη νέα μέθοδο 3D εκτύπωσης μετάλλου που ανέπτυξε η Mitsubishi Electric Corporation. Στην πράξη, το ακροφύσιο που εξωθεί τα σωματίδια του υλικού, βρίσκεται σε έναν βραχίονα που έχει τη δυνατότητα να μετατοπίζεται σε πολλαπλές κατευθύνσεις. Μπορεί δηλαδή να κινηθεί και να αποθέσει το υλικό της πρώτης ύλης στην επιφάνεια του αντικειμένου από όλες τις δυνατές γωνίες, ξεπερνώντας τον οποιοδήποτε περιορισμό.

Η Mitsubishi Electric αναπτύσει νέα μέθοδο 3D εκτύπωσης μετάλλου υψηλής ακρίβειας tokyo big sight reflection big

Με τον τρόπο αυτό, καθίσταται δυνατή η δημιουργία ακόμα και των πιο περίπλοκων και ιδιαίτερης φύσεως σχηματισμών, όπως είναι για παράδειγμα τα αντικείμενα με κοίλες επιφάνειες ή «δύσκολες» προεξοχές. Η εταιρεία πιστεύει ότι η νέα της τεχνολογία θα βοηθήσει σημαντικά στην ενίσχυση της παραγωγικότητας, βρίσκοντας πρόσφορο έδαφος σε ένα ευρύτερο φάσμα εφαρμογών, όπως είναι η κατασκευή «απαιτητικών» εξαρτημάτων για  αεροσκάφη και αυτοκίνητα. Η παρουσίαση έλαβε χώρα στην 29η Διεθνή Έκθεση Εργαλειομηχανών Ιαπωνίας (JIMTOF2018), μια 6ήμερη εκδήλωση που διήρκεσε από την 1η έως τις 6 Νοεμβρίου 2018 στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο του Τόκιο.

Τεχνολόγος - Ερευνητής, Αρθρογράφος