Mockups – Μακέτες

/Mockups – Μακέτες
Mockups – Μακέτες2018-07-31T13:52:50+00:00

Οι συγκεκριμένοι όροι (Mockups – Μακέτες) χρησιμοποιούνται για τις περιπτώσεις αντικειμένων, κτηρίων, τοπογραφικών κλπ. που θέλουμε να απεικονίσουμε σε οποιαδήποτε κλίμακα. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, ο καλύτερος τρόπος δημιουργίας του μοντέλου μας περνάει μέσα από τη 3d απεικόνιση (είτε μέσω 3d σχεδίασης είτε μέσω ψηφιακής φωτογραμμετρίας) και στη συνέχεια από τη 3d εκτύπωση. Το τελικό αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό, πιο οικονομικό και πολύ πιο γρήγορα υλοποιήσιμο σε σχέση με τις παραδοσιακές μεθόδους.