Ιατρική

/Ιατρική

μοντέλα προεγχειρητικού σχεδιασμού, προεπεμβατική αναπαράσταση βιολογικών δομών για ενημέρωση ασθενή