Μηχανολογία

/Μηχανολογία

έλεγχος λειτουργικότητας, απεικόνιση πεπερασμένων στοιχείων, μοντέλα παρουσίασης, reverse engineering