Prototyping

/Prototyping
Prototyping2018-07-31T13:52:51+00:00

Η πρωτοτυποποίηση ή αλλιώς “prototyping” είναι ο όρος που χρησιμοποιείται ευρέως για τις πρώτες εκδοχές/δοκιμές ενός νέου προϊόντος πριν βγει στην αγορά, για να εντοπιστούν όλες οι “παιδικές ασθένειες” και να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις στο αρχικό μοντέλο. Μετά το αρχικό prototyping, βελτιστοποιείται ο σχεδιασμός και επανεκτυπώνεται, προκειμένου το εκάστοτε προϊόν να διοχετευθεί πλέον «ώριμο» και δοκιμασμένο στο αγοραστικό κοινό.  Η εν λόγω διαδικασία έχει γίνει πολύ πιο γρήγορη και οικονομική μέσω του 3d printing, ενώ ταυτόχρονα ανοίγει τον δρόμο σε επίδοξους ερευνητές/κατασκευαστές, που δεν είχαν μέχρι σήμερα την οικονομική δυνατότητα να πειραματιστούν με τη λειτουργικότητα των ιδεών τους.