3d printed investments

/Tag: 3d printed investments

Αποτελεσματική 3D εκτυπωμένη συσκευή, επιτυγχάνει τη βέλτιστη ροή του νήματος

Η συνεχόμενη εξέλιξη της 3D εκτύπωσης δε θα μπορούσε να αφήσει αμέτοχη τη διεύρυνση των επιλογών όσον αφορά την προμήθεια του κατάλληλου νήματος. Διαφορετικά χρώματα, αυξημένη διαθεσιμότητα στις διαφορετικές ποιότητες σε συνάρτηση με την πρώτη ύλη κατασκευής, είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά της σημερινής παγκόσμιας αγοράς νημάτων (filaments). Ένας χρήστης που επιθυμεί να ξεφύγει από τον [...]