3d printed tree house

/Tag: 3d printed tree house

Το ομορφότερο 3D εκτυπωμένο δεντρόσπιτο, μέσα από τα χέρια του παππού και της γιαγιάς

Οι περισσότεροι θεωρούν και πιστεύουν πως ο κόσμος της τεχνολογίας ανήκει αποκλειστικά στους πιο νέους, καθώς με βάση το γενικό σκεπτικό που επικρατεί, οι ηλικιωμένοι πολύ δύσκολα μπορούν και είναι σε θέση, τόσο βιολογικά, όσο και πνευματικά, ικανοί να ακολουθήσουν την ταχύτητα της εξέλιξής του, όπως κάνουν αντίστοιχα, χωρίς κανένα πρόβλημα οι απόγονοι τους. Αυτό [...]