3d printing materials

/Tag: 3d printing materials

Είναι οι 3D εκτυπωτές φιλικοί προς το περιβάλλον;

Ο εκτυπωτής 3D είναι ένα ευέλικτο κομμάτι της τεχνολογίας που χρησιμοποιείται για να μετατρέπει ψηφιακά αρχεία CAD σε τρισδιάστατα μοντέλα με φυσική υπόσταση. Με δεδομένες τις σημερινές οικολογικές ανησυχίες και τη μεγάλη πρόκληση για την προστασία του περιβάλλοντος με την οποία είμαστε αντιμέτωποι, το μεγάλο ερώτημα για τους  3D εκτυπωτές δεν μπορεί να είναι άλλο από [...]