3d printing sculptures

/Tag: 3d printing sculptures

Εντυπωσιακές 3D εκτυπωμένες δημιουργίες, απεικονίζουν τους δείκτες των μετοχών

Η χρηματιστηριακή αγορά λειτουργεί ως μια αμφίδρομη αναδραστική δύναμη της παγκόσμιας οικονομίας, ικανή να γιγαντώσει ή να συνθλίψει ένα πλήθος εταιρειών, μέσα σε πολύ μικρά χρονικά διαστήματα. Ακριβώς επειδή τα κέρδη μπορούν να αγγίξουν αστρονομικά ποσά, ολοένα και περισσότερες εταιρείες εισέρχονται στις χρηματιστηριακές αγορές. Υπάρχουν άνθρωποι που αφιερώνουν ολόκληρη την επαγγελματική τους καριέρα στην ανίχνευση [...]