Η NASA και η Techshot, δοκιμάζουν σε μηδενική βαρύτητα, 3D εκτύπωση οργάνων για μεταμοσχεύσεις

/, Εφαρμογές στην Ιατρική/Η NASA και η Techshot, δοκιμάζουν σε μηδενική βαρύτητα, 3D εκτύπωση οργάνων για μεταμοσχεύσεις

Η NASA και η Techshot, δοκιμάζουν σε μηδενική βαρύτητα, 3D εκτύπωση οργάνων για μεταμοσχεύσεις

Περίπου 20 συνάνθρωποί μας χάνουν τη ζωή τους καθημερινά σε ολόκληρο τον κόσμο περιμένοντας να βρεθεί ο κατάλληλος δότης για να προχωρήσουν σε μεταμόσχευση οργάνου. Η ζήτηση είναι αντιστρόφως ανάλογη με τη διαθεσιμότητα και ακριβώς για τον λόγο αυτό οι λίστες αναμονής είναι ατελείωτες, τη στιγμή που ο διαθέσιμος χρόνος των ασθενών είναι αρκετά περιορισμένος. Ο μόνος τρόπος για να ξεπεραστεί το εμπόδιο αυτό και να δοθεί μια ουσιαστική λύση είναι η δημιουργία βιολογικών οργάνων από ιστούς του ίδιου του ασθενή. Τα οφέλη από μια τέτοια πρακτική είναι πολλά. Το πιο σημαντικό και το κυριότερο είναι πως εκμηδενίζεται ο κίνδυνος της απόρριψης από το ανοσοποιητικό σύστημα, καθώς στην ουσία πρόκειται για ένα ακριβές βιολογικό αντίγραφο. Επίσης, δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να παραβλέψουμε το δυνητικά αυξημένο προσδόκιμο ζωής του οργάνου, καθώς δεν θα προέρχεται από κάποιον συμβατό δότη, αλλά ουσιαστικά από τον ίδιο τον πάσχοντα.

Η NASA και η Techshot, δοκιμάζουν σε μηδενική βαρύτητα, 3D εκτύπωση οργάνων για μεταμοσχεύσεις 3d printed organs 1

Η τεχνολογία της 3D εκτύπωσης είναι η καταλληλότερη μέθοδος για να καταφέρουν οι επιστήμονες να δημιουργήσουν πιστά αντίγραφα οργάνων. Ήδη έχουν γίνει τα πρώτα βήματα και συνεχίζουν να πραγματοποιούνται δοκιμές από διάφορες ερευνητικές ομάδες σε όλο τον κόσμο. Πρόσφατα, η Techshot, μια εταιρεία που ειδικεύεται στην υλοποίηση καινοτόμων ιδεών σε διάφορους τομείς, συνεργάστηκε με τη NASA για να αναπτύξουν από κοινού έναν 3D βιο – εκτυπωτή ανθρώπινων οργάνων που θα λειτουργεί σε συνθήκες διαστήματος και θα χρησιμοποιεί τα βλαστοκύτταρα των ασθενών. Εύλογα θα μπορούσε κάποιος να αναρωτηθεί, ποιο το όφελος της μηδενικής βαρύτητας; Η απάντηση βρίσκεται στην πολύπλοκη δομή των ιστών ενός οργάνου. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι η κατάρρευση των 3D εκτυπωμένων σύνθετων δομών από το ίδιο τους το βάρος, πριν την επιτυχή ολοκλήρωση του μοσχεύματος.

Η NASA και η Techshot, δοκιμάζουν σε μηδενική βαρύτητα, 3D εκτύπωση οργάνων για μεταμοσχεύσεις 3D printed organs Advanced Solutions

Με την παντελή απουσία της βαρύτητας, το εμπόδιο αυτό μπορεί κάλλιστα να ξεπεραστεί όπως υποστηρίζουν αμφότεροι οι υπεύθυνοι του εγχειρήματος. Ο σχεδιασμός του προγράμματος περιλαμβάνει την αποστολή του BFF (BioFabrication facility), όπως ονομάστηκε ο 3D βιο – εκτυπωτής, στον διεθνή διαστημικό σταθμό και για να ωθήσουν το πείραμα στα όριά του, θα επιχειρήσουν να εκτυπώσουν καρδιακούς ιστούς. Πρόκειται για ένα από τα πιο πολύπλοκα και σημαντικά όργανα, οπότε με τη 3D εκτύπωση τμημάτων της καρδιάς, η συνολική εικόνα του εγχειρήματος θα διακατέχεται από αυξημένη λεπτομέρεια και πιο ουσιαστικό εντοπισμό σφαλμάτων. Οι δοκιμές του 3D bio – εκτυπωτή σε συνθήκες μηδενικής βαρύτητας αναμένεται να διαρκέσουν έναν χρόνο, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι λειτουργεί σωστά και στη συνέχεια το πρόγραμμα θα επιστρέψει στη γη «ανοίγοντας» τις πύλες του προς μια ευρύτερη ομάδα ανεξάρτητων ερευνητών, οι οποίοι μέσα από τις δικές τους δοκιμές θα συμβάλουν στη βελτιστοποίηση της διαδικασίας. Έπειτα, ο τρισδιάστατος εκτυπωτής θα «επιστρέψει» στο διάστημα για να ξεκινήσει το πρόγραμμα δημιουργίας σύνθετων βιολογικών καρδιακών ιστών.

Η NASA και η Techshot, δοκιμάζουν σε μηδενική βαρύτητα, 3D εκτύπωση οργάνων για μεταμοσχεύσεις Article ZGbioprinter2

 

2019-02-07T07:00:51+00:00Tags: |
Τεχνολόγος - Ερευνητής, Αρθρογράφος