Φοιτητές του Πανεπιστημίου «URI», δοκιμάζουν εν πλω, την τεχνολογία της 3D εκτύπωσης

/, Περιβάλλον & Ανακύκλωση/Φοιτητές του Πανεπιστημίου «URI», δοκιμάζουν εν πλω, την τεχνολογία της 3D εκτύπωσης

Φοιτητές του Πανεπιστημίου «URI», δοκιμάζουν εν πλω, την τεχνολογία της 3D εκτύπωσης

Όταν ένα πλοίο βρίσκεται στη θάλασσα, μακριά από κάποιο λιμάνι, ο κίνδυνος να παρουσιαστεί κάποια βλάβη είναι πάντα υπαρκτός. Σε αρκετές περιπτώσεις υπάρχει η δυνατότητα να διορθωθεί και να ξεπεραστεί το πρόβλημα ενώ βρίσκεται εν πλω. Κάποιες φορές όμως, ειδικά σε ερευνητικές αποστολές υψηλού χρηματικού κόστους, ο εξειδικευμένος εξοπλισμός μπορεί να παρουσιάσει δυσλειτουργία σε κάποιο εξάρτημά του, ειδικά όταν οι περιβάλλουσες συνθήκες είναι ακραίες, όπως για παράδειγμα μια μεγάλη τρικυμία στις βόρειες θάλασσες. Αν συμβεί ένα τέτοιο γεγονός, τότε ολόκληρη η ερευνητική αποστολή αντιμετωπίζει τον κίνδυνο της κατάρρευσης, καθώς η επιστροφή του στη στεριά ακολουθείται από ένα διόλου ευκαταφρόνητο χρηματικό κόστος. Η καλύτερη και πιο αποδοτική λύση στο πρόβλημα αυτό θα ήταν η δυνατότητα της επιτόπου επιδιόρθωσης. Και αυτή η στιγμή μάλλον έχει ήδη φτάσει.

Φοιτητές του Πανεπιστημίου «URI», δοκιμάζουν εν πλω, την τεχνολογία της 3D εκτύπωσης noaa MISSION facebook coverphoto

Ομάδα φοιτητών του Πανεπιστημίου του Rhode Island στη Νέα Αγγλία των ΗΠΑ, «επιστράτευσαν» τη 3D εκτύπωση ρητίνης για να κατασκευάσουν εν πλω μια σειρά από στεγανά περιβλήματα, κατάλληλα για την προστασία ευαίσθητων ερευνητικών οργάνων βυθού, άμεσα συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα που δημιουργήθηκαν στη στεριά με συμβατικό τρόπο. Οι 4 φοιτητές του κλάδου της «Μηχανικής των ωκεανών», τοποθέτησαν έναν 3D εκτυπωτή που λειτουργεί με τη μέθοδο της στερεολιθογραφίας (SLA) στο «Okeanos Explorer», ένα ερευνητικό πλοίο της NOAA (Εθνικής Υπηρεσίας Ωκεανών και Ατμόσφαιρας των ΗΠΑ), για να πραγματοποιήσουν εκτεταμένες δοκιμές στη θάλασσα. Η μεγάλη πρόκληση του εγχειρήματος ήταν να βρεθεί ένας τρόπος να παραμένει ο 3D εκτυπωτής επίπεδος, διότι αν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του βρεθεί σε μεγάλη κλίση, είναι αδύνατο να ολοκληρωθεί με επιτυχία η 3D εκτύπωση της ρητίνης.

Φοιτητές του Πανεπιστημίου «URI», δοκιμάζουν εν πλω, την τεχνολογία της 3D εκτύπωσης okeanos front 1900

Ο χρόνος που είχαν στη διάθεσή τους οι φοιτητές για να αποδείξουν ότι το έργο τους είναι πραγματοποιήσιμο, ήταν μόλις 6 ημέρες. Για να ξεπεράσουν το προαναφερθέν εμπόδιο, στράφηκαν προς την τεχνολογία της «γυροσκοπικής σταθεροποίησης». Μίσθωσαν μια πλατφόρμα «GyroPro», όμοια με εκείνη που χρησιμοποιείται συνήθως για τη σταθεροποίηση των κινηματογραφικών μηχανών IMAX κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων σε ασταθές περιβάλλον. Το αποτέλεσμα ήταν θετικό, καθώς η διαδικασία ολοκληρώθηκε χωρίς το επιταχυνσιόμετρο που διαθέτει ο 3D εκτυπωτής να οδηγήσει στην εμφάνιση του εσφαλμένου μηνύματος που συνδέεται με την ενδεχόμενη κλίση της συσκευής. Τα 3D εκτυπωμένα ημιδιαφανή περιβλήματα κατασκευάστηκαν για να προστατέψουν το όργανο μέτρησης αγωγιμότητας / θερμοκρασίας / βάθους (CTD). Η δοκιμή στα 200 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας ολοκληρώθηκε με επιτυχία, ανοίγοντας νέους δρόμους στην εν πλω επιδιόρθωση και κατασκευή εξειδικευμένων ανταλλακτικών.

Φοιτητές του Πανεπιστημίου «URI», δοκιμάζουν εν πλω, την τεχνολογία της 3D εκτύπωσης Screenshot 2 2

 

Τεχνολόγος - Ερευνητής, Αρθρογράφος