Η Zortrax παρουσιάζει τα νέα πρόσθετα φίλτρα αέρος για τους 3D εκτυπωτές M200 και M200 plus

/, Η 3D εκτύπωση γενικά/Η Zortrax παρουσιάζει τα νέα πρόσθετα φίλτρα αέρος για τους 3D εκτυπωτές M200 και M200 plus

Η Zortrax παρουσιάζει τα νέα πρόσθετα φίλτρα αέρος για τους 3D εκτυπωτές M200 και M200 plus

Σε μια προσπάθεια να περιορίσει τις ανεπιθύμητες εκπομπές σωματιδίων και οσμών, η zortrax παρουσίασε τα νέα καινοτόμα φίλτρα αέρος για τις σειρές M200 και M200 plus. Κατά τη διαδικασία της 3D εκτύπωσης παράγονται και εκλύονται οσμές και μικροσκοπικά σωματίδια στον περιβάλλοντα χώρο. Τελευταία έχουν πραγματοποιηθεί αρκετές έρευνες σχετικά με το αν και κατά πόσο βλαβερά μπορεί να αποβούν μακροπρόθεσμα για την υγεία όταν εισπνέονται, εφόσον ο χρήστης βρίσκεται σε σχετικά κοντινή απόσταση και δεν κάνει χρήση των κατάλληλων προστατευτικών μέσων. Μέχρι στιγμής και λόγω των γενικότερων αμφιβολιών όπως αναφέραμε προηγουμένως, έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες υιοθέτησης υλικών φιλτραρίσματος από διάφορες εταιρείες. Παρέμειναν όμως σε αρκετά περιορισμένη κλίμακα, μην μπορώντας να καλύψουν σε ένα ευρύτερο πεδίο τον μέσο χρήστη ενός οικιακού 3D εκτυπωτή.

Η Zortrax παρουσιάζει τα νέα πρόσθετα φίλτρα αέρος για τους 3D εκτυπωτές M200 και M200 plus ZORTRAX HEPA COVER4

Όλα αυτά μέχρι και σήμερα, καθώς η Πολωνική εταιρεία zortrax θέλησε να θωρακίσει τις δημοφιλείς σειρές M200 και Μ200 plus, αξιοποιώντας και συνδυάζοντας τις δυνατότητες των φίλτρων άνθρακα και Hepa (High efficiency particulate air), στοχεύοντας να καλύψει τον επαγγελματία, αλλά και τον απλό καθημερινό χρήστη. Όπως υποστηρίζουν στελέχη της εταιρείας, με την τοποθέτηση των παραπάνω φίλτρων θα μπορούν να συγκρατούνται αποτελεσματικά τα μικροσκοπικά σωματίδια που εκλύονται κατά τη διάρκεια της τήξης πλαστικών νημάτων όπως είναι για παράδειγμα το ABS. Η νέα υλοποίηση αφορά ένα ενιαίο σύστημα των δύο φίλτρων που προαναφέραμε, σφραγίζοντας ερμητικά τον θάλαμο του 3D εκτυπωτή με τα πλευρικά τοιχώματα, ώστε ο διερχόμενος αέρας να φιλτράρεται υποχρεωτικά πριν διαφύγει στον περιβάλλοντα χώρο.

Η Zortrax παρουσιάζει τα νέα πρόσθετα φίλτρα αέρος για τους 3D εκτυπωτές M200 και M200 plus ZORTRAX HEPA COVER3

Εκτός από την εξάλειψη των οσμών και των μικρο – σωματιδίων, η εταιρεία ισχυρίζεται ότι το καινοτόμο σύστημά της θα βελτιώσει και την ποιότητα της 3D εκτύπωσης, μειώνοντας ακόμα περισσότερο την πιθανότητα στρέβλωσης. Υλικά όπως το ABS είναι σχετικά ευαίσθητα στις μεταβολές της θερμοκρασίας κατά τη διαδικασία της 3D εκτύπωσης και η στεγανοποίηση του θαλάμου θα τη διατηρεί σε ένα πιο σταθερό επίπεδο. Με μια ανάρτησή του, ο Διευθυντής Ανάπτυξης Υλικών της zortrax, Robert Klaczński, εξηγεί: «Πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι ένας 3D εκτυπωτής εκπέμπει ορισμένες ποσότητες εξαιρετικά λεπτών σωματιδίων (UFP – Ultra Fine Particles). Η τήξη νημάτων ABS απελευθερώνει στην ατμόσφαιρα σωματίδια με εύρος μεγέθους που κυμαίνεται από 14 έως 49 nm. Τα νέα πρόσθετα φίλτρα είναι προς το παρόν συμβατά μόνο με τις σειρές M200 και M200 plus, όμως σταδιακά στο προσεχές μέλλον θα επιδιώξουμε να καλύψουμε ακόμα περισσότερα μοντέλα 3D εκτυπωτών της zortrax

Η Zortrax παρουσιάζει τα νέα πρόσθετα φίλτρα αέρος για τους 3D εκτυπωτές M200 και M200 plus ZORTRAX HEPA COVER5

 

Τεχνολόγος - Ερευνητής, Αρθρογράφος